Via ferrata Bosnia and Herzegovina

viaferrataba_logo

Oprema

Za bezbjedno kretanje via ferratom propisana je odgovarajuća oprema koja mora zadovoljavati međunarodno priznate standarde.

sigurnost

Obaveznu opremu za via ferratu čine ferata set (Y komplet), kaciga (šljem) i pojas.

Za bezbjedno kretanje via ferratom propisana je odgovarajuća oprema koja mora zadovoljavati međunarodno priznate standarde. Njome se mogu kretati i početnici, uz naravno fizičku i psihičku pripremljenost. Oni moraju početi s penjanjem najlakših, te shodno svom iskustvu i spretnosti dalje pažljivo birati ferate, zavisno od njihove težine

OBAVEZNA OPREMA

sigurnost
Ferata set (Y komplet)

Ferata set (Y komplet)

Danas se na tržištu nalazi veći broj ferata setova različitih proizvođača. Nekada su se koristili i V kompleti, odnosno setovi u obliku slova V, ali je danas od UIAA odobreno korišćenje isključivo Y kompleta (seta u obliku slova Y). Njegov najbitniji dio je amortizer energije i čini ga blok u kome je smještena posebno složena traka koja se u slučaju pada izvlači. Na ovaj način se smanjuje faktor pada i amortizuje udar ukoliko do njega dođe. Traka je složena u torbici i patentom zaštićena od grebanja po stijeni.

Kaciga

Kaciga

Za feratu se koristi standardna penjačka kaciga (nije dozvoljeno koristiti HTZ, biciklističku, motociklističku i slične kacige koje nisu predviđene za penjanje). Kaciga se nosi iz dva razloga. Prvi je taj što štiti glavu od direktnog udara u stijenu u slučaju proklizavanja i pada. Drugi razlog je da štiti glavu u slučaju nekog odrona, odnosno pada kamenja sa visine iznad vas. To se može desiti jednostavno kao prirodna pojava ili pak usled obrušavanja od strane drugog penjača koji penje iznad vas.

Pojas

Pojas

Za feratu se obično koristi standardni penjački pojas (postoje i pojasevi koji su posebno dizajnirani za ferate). Važno je da gurtna oko struka pri namještanju pojasa mora biti iznad kukova i dovoljno stegnuta da pojas nije moguće preko kukova povući na dole. Gurtne oko nogu, tj butina takođe treba u dovoljnoj meri (ali ne previše) stegnuti da ne klize.

POMOĆNU OPOREMU ČINE: