Via ferrata Bosnia and Herzegovina

viaferrataba_logo

Istorijat

Saznaj više o istoriji samih ferata, kada je izgrađena prva ferata i kako je nastao naziv ”VIA FERRATA”

Istorijat

Istorijat i zanimljivosti Ferata

“Via ferrata” je italijanski izraz koji najčešće prevodimo kao “željezni put”. To je u suštini naziv za osiguranu planinsku stazu kroz stjenovite terene kojima je normalno kretanje teško, nemoguće ili vrlo opasno.


Iako se pojam “via ferrata” najčešće vezuje za Dolomite (Italija), prva zvanično izgrađena ferata je na austrijskoj planini Dahštajn (Dachstein), 1843.godine, dok u najvišem masivu Austrije, Grosglokneru (Grossglockner) još uvek postoji ferata iz 1869.godine.

Većina ih je izgrađena oko Prvog svjetskog rata radi kretanja vojske i pozicioniranja oružja ali sa razvojem planinarstva i turizma uopšte, svijet via ferata dobija sve više poklonika, pa samim tim i njihov broj raste.

Danas se ferate grade kao turističke, adrenalinske atrakcije koje možemo videti i pored puteva, ali i kao vrlo ozbiljne staze na visokim planinama.

U Bosni i Hercegovini ovaj vid planinskog uspona ili adrenalinskog užitka postaje popularan tek poslednjih godina i dobija sve više pristalica.

default