Via ferrata Bosnia and Herzegovina

viaferrataba_logo

Via ferrata ''Josif Fleger'' - Trebević

Težina

Težina

A/B

Visina

Visina

90 m

Ukupan dojam

Ukupan dojam

XXX

Vrijeme penjanja

Vrijeme penjanja

30 MIN

Pristup do ferate

Pristup do ferate

15 MIN

Vrijeme spuštanja

Vrijeme spuštanja

20 MIN

Dužina

Dužina

250 m

Orjentacija

Orjentacija

Sjeveroistok

Kondiciona zahtjevnost: LAGANO
25%
Vještine: LAGANO
25%
Iskustvo: ATRAKTIVNO
62%
Pejzaž: ZANIMLJIV
62%
Najbolje doba za penjanje
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Via ferrata Josif Fleger se nalazi na Trebeviću i je zanimljiva zbog blizine Sarajeva i što se u ljetnim mjesecima može uživati u hladovini guste šume i lijepom pogledu na grad i okolne planine. Ferata počinje u sjevernoj strani stijene koja je često vlažna zbog padavina i snijega koji ostaje dugo u proljeće. Proteže se sistemom dijagonalnih usjeka i polica, većinom po lakšem, razvedenom terenu. Kondiciono i tehnički nije zahtjevna te je pogodna za početnike. Na nekoliko mjesta se ukršta sa težom feratom Bijele stijene i na tim mjestima su ukrštanja označena.
Za koga je: osobe sa optimalnim stepenom kondicije
Kako do ferate: Iz centra Sarajeva putem koji preko naselja Vraca vodi na Trebević, voziti pravo u dužini od 10km do hotela Pino Nature, tu skrenuti desno na makadamski put koji vodi do planinarskog doma Trebević Stari Grad. Kod doma parkirati te markiranom planinarskom stazom prići do pod stijenu gdje od ulaza u feratu Bijele stijene produžiti pravo još 10ak metara do ulaza u ovu feratu.
Pristup: 15 minuta
Dužina ferate: 250 m
Visinska razlika: 90m
Tehnička zahtjevnost: A/B
Prosječno vrijeme prelaska: 30 min
Povratak sa vrha stijene je takođe markiranom planinarskom stazom, preko izvora “Tri budalaša” nazad do doma.
! Via ferati je neophodna kompletna sanacija zbog zarđale sajle i ankera, te stoga ne preporučujemo korištenje iste.

Početna tačka / Start point 43.830808, 18.448594