Via ferrata Bosnia and Herzegovina

viaferrataba_logo

Via ferrata ''BIJELE STIJENE Trebević''

Težina

Težina

B/C

Visina

Visina

90 m

Ukupan dojam

Ukupan dojam

XXX

Vrijeme penjanja

Vrijeme penjanja

45 MIN

Pristup do ferate

Pristup do ferate

15 MIN

Vrijeme spuštanja

Vrijeme spuštanja

20 MIN

Dužina

Dužina

180 m

Orjentacija

Orjentacija

Sjeveroistok

Kondiciona zahtjevnost: LAGANO
27%
Vještine: ZAHTJEVNO
60%
Iskustvo: ATRAKTIVNO
57%
Pejzaž: ZANIMLJIVO
57%
Najbolje doba za penjanje
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Via ferrata Trebević (Bijele stijene) je zanimljiva jer je blizu Sarajeva i jer se u ljetnim mjesecima može uživati u hladovini guste šume i lijepom pogledu na grad i okolne planine. Ferata počinje u sjevernoj strani stijene koja je često vlažna zbog padavina i snijega koji ostaje dugo u proljeće. Ima par zanimljivih, težih detalja koji od korisnika zahtjevaju maksimalnu koncentraciju i fizičku spremnost. Na par mjesta ferata se ukršta sa starom feratom Josif Fleger koja ide lakšom putanjom i na vrhu se sastaju s tim da ova ferata preko visećeg mosta prelazi na sljedeći vrh stijene i tu završava.

Za koga je: Osobe prosječne kondicione i solidne tehničke/penjačke spremnosti
Kako do ferate: Iz centra Sarajeva preko Vraca na Trebević do hotela Pino Natur, tu skrenuti desno na makadamski put koji vodi do planinarskog doma Trebević Stari Grad. Kod doma parkirati, pa markiranom planinarskom stazom prići do pod stijenu.
Pristup:15 minuta
Dužina ferate: 180m
Visinska razlika: 90m
Tehnička zahtjevnost: B/C
Prosječno vrijeme prelaska: 45 minuta
Povratak je markiranom planinarskom stazom, preko izvora Tri budalaša nazad do doma.

Početna tačka / Start point 43.830808, 18.448594