Via ferrata Bosnia and Herzegovina

viaferrataba_logo

Via ferrata ''Mala Orlica''

Težina

Težina

B

Visina

Visina

70 m

Ukupan dojam

Ukupan dojam

XXX

Vrijeme penjanja

Vrijeme penjanja

20 MIN

Pristup do ferate

Pristup do ferate

30 MIN

Vrijeme spuštanja

Vrijeme spuštanja

5 MIN

Dužina

Dužina

120 m

Orjentacija

Orjentacija

Sjeverozapad

Kondiciona zahtjevnost: LAGANO
24%
Vještine: NIJE ZAHTJEVNA
24%
Iskustvo: SREDNJE
40%
Pejzaž: SREDNJE
40%
Najbolje doba za penjanje
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Mala Orlica nije zahtjevna ferata, te je kretanje moguće i početnicima. Avanturistički događaj daje prolaz kroz okno u stijeni.
Ferata počinje vertikalnim ulazom visine nekih cca 4 metra kada prelazi desno u kratku traverzu kojom se ulazi unutar stijene i penje vertikalno prema oknu na vrhu stijene. Dionica je čista i solidna ali treba biti obazriv prema penjačima koji se nalaze ispod. Po izlasku iz okna staza nastavlja lakšim terenom preko prirodnih polica i gazišta koje prolaze kroz drveće. Na vertikalnoj ruti penjanja do izlaza iz okna nalaze se metalni nogostupi dovoljno gusto postavljeni da je kretanje veoma lagano.Za koga je: za mentalno i fizički spremne osobe.
Kako do ferate: Pristup do polazne tačke za pristup ferati je lokalnim putem koji vodi od Trnova prema selu Dujmovići. Nakon pređenih 9,5 km sa lijeve strane ceste nalazi se skretanje na šumski put-makadam i postavljena je info tabla sa opisom ferate Mala Orlica i pristupom do iste. Vozilo se može parkirati na proširenju pored ceste. Od info table nakon pređenih 30 metara sa makadamskog puta skrenuti lijevo na livadu preko koje vode kolski tragovi.
U početku prvih par stotina metara držati se kolskih tragova koji vode blagom uzbrdicom preko livade dok se ne dođe do ivice šume odakle počinje planinarska markacija. Staza koja je označena planinarskom markacijom vodi šumskim putem sa kojeg ne treba skretati u stranu. Šumski pojas oko puta se vodi kao minsko sumnjiva teritorija. Nakon 15 minuta hoda dolazi se do kraja šumskog puta gdje se nalazi mala čistina na kojoj je postavljena lovačka čeka-kućica. Produžiti ravno naprijed i dolazi se do odmorišta sa klupom i izvorom vode. Istaknuti putokaz postavljen na drvetu iznad klupe za odmor navodi da se do ulaza u feratu stiže za 5 minuta. Pratiti markiranu stazu lijevo koja vodi blago nizbrdo kroz šumu i vrlo brzo se vidi stijena na kojoj se nalazi ferata. Na ulazu u feratu je istaknuta info tabla sa sigurnosnim uputama za kretanje. Nakon ispenjanje ferate staza označena sa planinarskom markacijom vodi nazad do odmorišta sa klupama i izvorom vode. Potrebno je 5 minuta hoda za povratak do odmorišta. Dalje za povratak do parkinga pratiti stazu dolaska, kroz šumu i preko livade. Pristup ferati moguć je iz pravca sela Godinja. Pješačka tura ukupne dužine cca 6,1 km sa visinskom razlikom od 400 metara. Stazom se prvo dolazi do izletišta na izvoru rijeke Željeznice odakle dalje nastavlja prema ferati. 

Pristup: 30 minuta
Dužina ferate: 120m
Visinska razlika: 70m
Tehnička zahtjevnost:
B
Prosječno vrijeme prelaska: 20 minuta
Povratak je istom stazom kao za penjanje.

Početna tačka / Start point 43.661714, 18.371706