Via ferrata Bosnia and Herzegovina

viaferrataba_logo

ELEMENTI FERATE

Via freata

Osnovni i pomoćni dijelovi ferate

Osnovni element svake ferate je čelična sajla. Ona služi za osiguravanje prilikom penjanja, korišćenjem potrebne opreme. Čelična sajla se proteže duž trase ferate i na svakih nekoliko metara je fiksirana za stijenu. Ona prvenstveno služi za osiguravanje i treba je izbegavati ili maksimalno smanjiti korišćenje sajle za napredovanje.

 

Pored čelične sajle ferata može sadržati i druge pomoćne metalne elemente koji se koriste kao gazišta i hvatovi. To su razne vrste klinova, metalnih merdevina, visećih mostova i drugih elemenata koji služe za napredovanje trasom ferate.